אנחנו נמצאים בדקה התשעים לפני שמתחילים לבצע את התכנון המפורט של הקו הסגול במקטע הרמתגני. בעוד מספר חודשים צפויה להתכנס הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות (ות"ל) במטרה לאשר את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע (המכונה, שלב אינפרא 1). זה הרגע שחברת נת"ע תוכל לתת את האות והקבלנים יעלו לקרקע לתפוס את שטחי ההתארגנות ולהתחיל בעבודות…

הדקה צפויה להסתיים ביוני 2020, קצת לפני ואולי קצת אחרי. סיום הדקה מהווה אות פתיחה לעתיד שחור שנזקי הקו הסגול של הרכבת הקלה תיצור. לכן תושבי העיר ומובילי שכונות מרכזיות התאחדו והצטרפו למאבק, בדקה הזו כולנו ניאבק לשינוי ביחד! מה אפשר לעשות? 1. לחתום על עצומת המטה, לפעולה אל מול נזקי התוכנית –> עצומת מטה המאבק 2. להתעורר ולהעיר את בני משפחתנו, שכנינו, התושבים, חברי המועצה, העירייה וראש העיר, לפעול! 3. להיות נכון לפעול, אם ביציאה לרחובות ואם בפעולות מחאה מול מתכנני התוכנית. 4. פנייה לנבחרי הציבור לשנות את פני הדברים ולמנוע את אובדן פניה הירוקות של העיר רמת גן, שבתום הדקה, תהיינה הראשונות שנאבד. 5. לא להשלים עם עתיד שחור!