על פי התכנון שפורסם ב2018 תעבורנה 512 רכבות ביממה לשני הכיוונים.

36 רכבות לשעה, בשעות העומס לשני הכיוונים בערך כל דקה וחצי

התחזיות השגויות הביאו לתכנון לקוי של קו רכבת שאינו מסוגל לעמוד בביקושים ולצורך נואש למקסם את מספר הרכבות בכל מחיר אפילו על חשבון תחבורה ציבורית אחרת, שאר משמשי הדרך ובעיקר תושבי רמת גן.

 

 • לרכבת עדיפות ברמזור, כך שכל כדקה וחצי, כל הנתיבים שנמצאים על נתיב המסילה ייחסמו בנוסף לצומת האלוף שדה לכיוון תל אביב שמשמש כנקודת השתלבות הרכבת למרכז הכביש.
 • כמות הרעש בתחנות (כריזה), במסילה (מעבר הקרונות והמולה) ובמתקני ההשנאה (קירור המתקן) חושבו על פי נתון זה.
 • מפלסי רעידות הבתים כתוצאה מנסיעת הרכבת חושבו על סמך נתון זה.
 • רמת השטף מגנטי שנוצר במתקני ההשנאה והמסילות עקב הפעלת הרכבות חושב על פי נתון זה.

התכנון של מופעי הרכבת נגזר מתחזיות חברת נת"ע לביקושים העתידיים. מטה המאבק התריע רבות אודות תחזיות שגויות אלו והתכנון הלקוי שנעשה תוך שימוש בהן. חברת נת"ע הבהירה שמודל תחבורתי תל אביב של חברת איילון הינו המקור לתחזיות אלו ושנעשים עדכונים כל הזמן. הבעיה נעוצה בכך שעדכון התחזיות אינו גורר בדיקה מחודשת של החישובים שנעשו על פי תחזיות אלו.

במסמכי תסקיר ההשפעה של התוכנית, נתון זה השתנה מספר פעמים:

 • 94 רכבות ביממה בחישוב רמות קרינה ושטף מגנטי מהמסילה ומתקני ההשנאה.(תסקיר השפעה, ג-ה עמוד 108 2014). 
 • 102 רכבות ביממה לחישוב רמות קרינה במקטע רפאל איתן
  (תסקיר ההשפעה רפאל איתן ג-ה עמוד 113 6/7/2015)
 • 346 רכבות ביום, בחינת אקוסטיקה ורעש 
  (השלמות לתסקיר ההשפעה קו סגול  עדכון אקוסטיקה עמוד 31 12/2015)
 • 512 רכבות ביממה, נתוני הרכבות ביממה
  (תסקיר השפעה מקטע מזרחי, עמוד 253,380 07/2018)