גני הילדים צבר וגדרון ממוקמים כ 10 מטרים ממסילת הרכבת וכ 14 מטרים מתחנת הרכבת. בזמן העבודות ייחשפו הילדים למפגעי רעש, זיהום אוויר וכימיקלים. קרבת המסילה ותחנת הרכבת חושפת את ילדי הגן לסיכוני קרינה אשר לה הם רגישים יותר מהאוכלוסייה היותר בוגרת. בנוסף על כך, פעילות תחנת הרכבת צפוי לשבש את פעילות גני הילדים עקב ההמולה ומפגעי הרעש של כרוז התחנה.