הרכבת הקלה של הקו הסגול נשארת עילית! שום דבר במתכונת התוכנית הקו הסגול לא השתנה והעבודות תתחלנה ביוני 2020 לפי חברת נת"ע. אנחנו כאן לתת קול לתושבי העיר רמת-גן, שלא ישכחו אותנו וישאירו אותנו לבדנו מול גלגלי הרכבת והבולדוזרים. ניסחנו עצומה בשביל להשמיע את הקולות ששמענו מהציבור. הגיע הזמן שהציבור יבהיר שהוא קרא את הכתובת הרשומה על הקיר וידרוש מנבחריו לקרוא את הכתובת ולהתחיל לעשות!